Fakturace

Pokud se uživatelův kredit dostane do záporných čísel nemá možnost si zakoupit kredit s bonusovým navýšením. Až dosáhne kredit (mínus) - 1 000 Kč nebo systém vystaví fakturu na zápornou částku je nutné ji v řádném termínu uhradit nebo bude účet zablokován a stanete se dlužníkem systému. Pokud není faktura uhrazena v den splatnosti účtujeme si za každý den + 0,01 % z částky navíc.