Uživatel

Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela a potvrdila smlouvu mezi Přiklepni.cz a uživatelem.