Kupující

Uživatel, který v systému nakupuje a účastní se aukcí.