Uživatelské podmínky Přiklepni.cz

Provozní podmínky a užívání aukčního systemu Přiklepni.cz se kterými souhlasí všichni uživatelé, kteří se zaregistrují.

Zdeněk Jindra
Macharova 719
542 32 Úpice
IČ: 729 67 315

OBSAH:

Podmínka 1: Vysvětlení pojmů na Přiklepni.cz

1.1. - Provozovatel - Administrátor
Přiklepni.cz je internetová aukce jejímž provozovatelem je Zdeněk Jindra, Macharova 719, Úpice, 542 32, IČ: 729 67 315

1.2. - Moderátor
O aukce a bezpečnost jejího průběhu se stará moderátor, který je dosazován do oboru, kterému rozumí. Moderátor nenese zodpovědnost za případné potíže způsobené prodejcem nebo kupujícím.

1.3. - Uživatel
Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela a potvrdila tuto smlouvu mezi Přiklepni.cz a uživatelem.

1.4. - Ověření
Každý uživatel je před používáním tohoto systému ověřen.

1.5. - Uživatelské jméno
Jméno uživatele, které si zvolíte při registraci - nesmí se schodovat s přihlašovacím jménem.

1.6. - Přihlašovací jméno
Nikde není uváděno - pouze při přihlášení! Slouží pouze k bezpečnějšímu přihlášení.

1.7. - Heslo
Heslo je zvoleno při registraci. Bezpečné heslo se skládá z minimálně deseti znaků. Je výhradně doporučováno nevolit slovníková hesla a kombinovat písmena s číslicemi.

1.8. - Prodávající
Uživatel, který v systému prodává zboží a v systému vystavil svou nabídku zboží.

1.9. - Kupující
Uživatel, který v systému nakupuje a účastní se aukcí.

1.10. - Podmínky
Tyto podmínky, kterými se řídí celý systém je nutné dodržovat. Jejich nedoržení vede k okamžitému vyloučení ze systému.

1.11. - Kredit
Virtuální měna - kredit je určen pouze pro hrazení poplatků aukcí a služeb. Kredit v aukci je nevratný. Kredit je sice virtuální měnou, ale přesně kopiruje hodnotu dané měny. Kredit Kč = realné hodnotě Kč. Více informací v podmínkách 3.

1.12. - Hodnocení
Uživatel je hodnocen kladným nebo záporným hodnocením a dle toho je i odměňován bonusovým kreditem.

Podmínka 2: Obecné podmínky Přiklepni.cz

2.1. - Registrace
Registrace jednoho uživatele je možná pouze jednou a na jediný email. Není dovoleno registrace několika účtů jednoho uživatele. Pokud zjistíme (a máme na to prostředky), že jste se zaregistroval vícekrát hrozí zrušení všech účtů.

2.2. - Přihazování
Pokud se prokáže, že prodejce přihazuje na své vlastní aukce nebo je dohodnutý s jiným uživatelem je možné i aukci zrušit a pozastavit účet uživatele.

Podmínka 3: Poplatky na Přiklepni.cz

3.1. - Provize
Za neprodanou aukci systém nic neúčtuje. Prodané aukce jsou nyní bez provize z prodeje. Platí se pouze za zvýraznění aukcí!

3.2. - Vložení položky Vložení položky je zdarma.

3.3. - Fotografie
První fotografie nahrávaná do systému je zdarma. Další nahrávaná do galerie za poplatek 0,10 Kč. Tento poplatek je nevratný.

3.4. - inAukce
inAukce je v přípravě.

3.5. - Zvýraznění.
Tabulka za zvýraznění je uvedena přimo u vkládní aukcí. Poplatky jsou nevratné.

3.6. - Vítězná odměna
Za každou vyhranou aukcí obdržíte od systému navíc + 1% z celkové částky na aukční učet - kredit. Tuto částku můžete použít k propagaci svých aukcí. Odměna je vyplacena po vložení kladného komentáře mezi kupujícím a prodávajícím. Při záporném není vyplacena!

3.7. - Odměna za povýšení
Systém má nastavenou odměnu za povýšení ve formě kreditu. Pokud získáte určitý počet kladných hodnocení za kladné komentáře jste automaticky zařazován do kategorií hodností a tím i odměňován. Kredit za každé povýšení je vyplácen pouze jednou.

3.8. - Odměna za registraci
Obdržíte + 50 Kč na aukční účet při registraci.

3.9. - Odměna příležitostná
K výročí Přiklepni.cz, k určitému významnému dni nebo dle uvážení provozovatele může systém nadělit jako dárek všem uživatelům kredit navíc.3.10. - Bonus za nákup kreditu
Pokud je uživatel v kladných číslech může si zakoupit kredit, který se hradí převodem na účet provozovatele. Po uhrazení kreditu získá určitě % navíc, které je určováno dle uhrazené částky.

3.11. - Fakturace v záporných číslech
Pokud se uživatelův kredit dostane do záporných čísel nemá možnost si zakoupit kredit s bonusovým navýšením. Až dosáhne kredit (mínus) - 100 Kč nebo systém vystaví fakturu na zápornou částku je nutné ji v řádném termínu uhradit. Pokud není faktura uhrazena v den splatnosti účtujeme si za každý den + 0,01 % z částky navíc.

Podmínka 4: Zakázaný prodej zboží

4.1. - Zakáz prodávat
Je zakázáno prodávat veškeré předměty, které porušují zákony nebo dobré mravy. Přiklepni.cz si vyhrazuje právo pokud zjistí, že k tomuto dochází okamžitě účet pozastavit nebo dokonce zrušit.

4.2. - Padělky, novotisky, falza ..atd
Pokud uživatel prodává padělek, novotisk nebo falzum je zakázáno mást uživatele udáváním hodnoty pravého zboží. Uživatel může prodávat padělek pokud ho zařadí do kategorie kam patří a výrazně uvede, že se jedná o padělek - napodobeninu. Pokud tak neučiní moderátor nebo administrátor má právo aukci zrušit, pozastavit nebo změnit bez souhlasu pořadatele aukce a bez jakékoliv náhrady kreditu, který vzniknul při spuštění či průběhu aukce.

4.3. - Poškozené zboží
Pokud uživatel vědomě zatají jakékoliv poškození zboží má kupující automaticky nárok na vracení peněz. Doporučuje se i sebemenší poškození uvést. Pokud se jedná o sbírky či větší množství zboží je nutné k tomuto faktu přihlédnout. Sbírky a partie reklamaci nepodléhají pokud se nejedná o výrazné poškození kompletního zboží, které nebylo popsáno.

Podmínka 5: Povinnosti prodávajícíh a kupujících

5.1. - Umístění do správné kategorie
Prodejce musí umístit zboží do správné kategorie. Pokud tak neučinní může moderátor nebo administrátor zboží přesunout. Není povoleno vkládat padělky, novotisky a falza mezi pravé položky. Více bod 4.2.

5.2. - Popis zboží
Prodejce se snaží položky popsat co nejpřesněji včetně toho, že uvede v jakém stavu se zboží nachází. Toto platí především u položek sběratelského charakteru. Například u známek se uvádí známka razítkovaná, čistá, s nálepkou. Případně se zařadí přímo do kategorie kam patří. Toto platí i u dalšího nejen sběratelského artiklu. Pokud si nevíte rady například s tím jaký uvést stav - vložte velmi kvalitní obrazek, který stav vystihne za Vás.

5.3. - Pravost zboží
Pokud kdokoliv zpochybní pravost zboží je prodejci doporučeno co nejdříve se pokusit tuto věc napravit například tím, že si zboží nechá ověřit u příslušného znalce nebo uvede atest či ukáže pravou znaleckou značku ..atd. Pokud prodejce bude v aukci pokračovat i s tím, že podezření na falešné zboží trvá, může moderátor nebo administrátor aukci pozastavit případně zrušit.

5.4. - Ukončení aukce
Aukce končí ve zvoleném čase. Předmět Kup teď končí, když je počet předmětů na nule (vyprodáno) nebo ve zvoleném čase.

5.5. - Uhrazení aukce
Prodávajícímu a kupujícímu je po úspěšném ukončení aukce zaslán kontakt a je na nich, aby se dohodli na předání předmětu a na případné úhradě.

5.6. - Ceny
Veškeré ceny v systému je nutné uvádět včetně DPH!

Podmínka 6: Nefunkčnost systému Přiklepni.cz

6.1. - Výpadky nezaviněné Přiklepni.cz
Pokud nastane výpadek aukcí delší než 1 hodinu - provozovatel aukce může prodloužit končící aukce, ale i ostatní aukce o určitý čas výpadku. Provozovatel může po uvážení vyplatit jednorázovou kompenzaci všem uživatelům ve formě kreditu navíc.

6.2. - Výpadky zaviněné Přiklepni.cz
Pokud nastane výpadek zaviněný provozovatelem Přiklepni.cz má uživatel nárok na vrácení poplatků nebo odměnu ve formě kreditů.

Podmínka 7: Sankce a řešení sporů


7.1. Nesplnění podmínek
Pokud uživatel nesplní jakýkoliv bod těchto podmínek může být bez jakýchkolik nároků odstaven nebo i smazaný.

7.2. Nekalá reklama
Pokud kdokoliv bude na stránkách zveřejňovat nekalou reklamu na jiné internetové stránky nebo reklamu se kterou nesouhlasí provozovatel, bude odstaven nebo jeho účet zablokovaný.

7.3. Sankce
Sankce hrozí každému kdo bude porušovat podmínky. Největší sankcí je zrušení účtů.

7.4. Řešení sporů
Provozovatel ani moderátor nevlastní ani zde neručí za prodávané zboží. Za pořádané aukce vždy zaodpovídá prodejce.